Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Naisten Kaupunki Kustannus ja Markkinointi Oy
Yhteystiedot: Itälahdenkatu 22 B,
00210 Helsinki, puh. 09- 6860 750

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jyri Lammi, Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki,
puh. 09-6860 750

3. Rekisterin nimi
Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
1. Tilausten rekisteröinti, osoitteenmuutosten ja peruutusten kirjaaminen
2. tilattujen CityShoppareiden lähettäminen ja laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä
3. asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä
markkinointi- ja mielipidetutkimukset

5. Rekisterin sisältämä tiedot
1. Asiakastiedot:
2. Asiakasnumero
3. Maksajan ja saajan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
4. Tieto osoitteen saantitavasta
5. Tarjonnan suostumus- ja kieltokoodit
6. Tilaustiedot
7. Laskutustiedot, suoritukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä tilaukseen liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivityspalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan hyvin harkiten suoramarkkinointiyrityksille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tilauslomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa toimitiloissa. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat sijaitsevat, ovat lukittuja. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy:n asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen: Naisten Kaupunki Markkinonti ja Kustannus Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.

Tilaa Uutiskirje

Haluatko saada lisää etuja ilmaiseksi? Tilaa Uutiskirjeemme.